ניהול רב חברתי

ארגונים מרובי חברות מתמודדים עם אתגרים מגוונים בניהול ושליטה על פעילויות עסקית בין החברות בארגון/ בקבוצה ונאלצות להשקיע זמן עבודה יקר בהקלדות כפולות של נתונים, טיפול בחברות הקבוצה בצורה פרטנית דבר המקשה על ההצגה של תמונה אחת ברורה על מצב כל חברות הקבוצה לדרג הניהולי.

פתרון רב חברתי מאפשר ניהול על בסיס נתונים אחד, שפה אחידה בדוחות כספיים, אוטומציה של של תנועות בין חברות הקבוצה ובכך חיסכון בזמן עבודה, צמצום טעויות אנוש וקבלת תמונת מצב עדכנית ברמת הקבוצה.

מה אתם מקבלים?

יתרונות המערכת

חיסכון בזמן, הקטנת טעויות אנוש

מידע חד ערכי בכל החברות ללא כפילויות

תמונה מהימנה של הפעילות העסקית של כל הקבוצה