כלי ניהול

כלים מתקדמים המאפשרים לאכוף מדיניות / חוקים בתהליכים עסקיים, הצפה של חריגים בזמן אמת ושליטה ובקרה על כל הפעילות העסקית מכל מקום ובכל זמן.

מה אתם מקבלים?

יתרונות המערכת

אין צורך בממשקים – המערכת עובדת כחלק אינטגרטיבי ב SAP ובכך מתאפשר חיסכון כספי מובהק לאורך זמן וניהול מלאי מדויק ומהימן בזמן אמת.

חיסכון בכוח אדם ובזמן עבודה לביצוע משימות במחסן- שחרור מנהלי הלוגיסטיקה לעסוק בניהול שיפור ותכנון עתידי. הפחתה משמעותית של טעויות אנוש.

מימוש אוטפימלי של שטחי אחסנה, סדר וארגון מערך ההפצה בזכות האינטגרפציה להנח"ש מכירות ומלאי.

שליטה ובקרה בזמן אמת על מלאים ותהליכים תפעוליים, באמצעות ניתוח יעילות תפוקות המחסן ואפקטיביות תפעולית לצורך שיפור מתמיד.

קיצור ופישוט תהליכים ושיפור השירות ללקוחות, הימנעות מעבירות בטיחות.

אפשרויות התאמה לתהליכים ספציפיים/ יחודיים לכל מחסן ועסק. הטמעה קלה ומהירה ושימוש.

חיסכון בעלויות בזכות מימוש אופטימלי של משאבי ההפצה.