ניהול כספים

ניהול הכספים בחברה הוא אחד מפעילויות הליבה החשובות ביותר של העסק.
ניהול הכספים בERP  מייעל את זרימת המידע בארגון, מאפשר ניהול מיטבי עם מינימום טעויות אנוש, שליטה ובקרה על הפעילויות העסקית: הרכש, הייצור המלאי המכירות והנח"ש.
כמו כן מספק דוחות כספיים מהיימנים מעבר לפונקציונליות הקיימת ב SAP :

הנהח"ש

תמחיר

ניהול יח' רוווח, דוחות כספיים

בנקים והתאמות

ממשק לתכנת שכר

הנהח"ש

תמחיר

ניהול יח' רוווח, דוחות כספיים

בנקים והתאמות

ממשק לתכנת שכר

פיתוחים ייעודים של RELS לטובת ניהול זרימת הידע הפיננסי בארגון:

תשלומים במס"ב

יבוא אוטומטי של דפי בנק

מודול איחוד דוחות כספיים

מודול ניהול שיקים (צילום והפקדה)

חשבונית דיגיטלית

ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח

מערכת התאמות אשראי CrediMatch

מה אתם מקבלים?

גלילה ימינה ושמאלה
 • תשלומים במס"ב
 • ייבוא אוטומטי של דפי בנק
 • ניהול שיקים (צילום והפקדה)
 • איחוד דוחות כספיים
 • ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח
 • חשבונית דיגיטלית

תשלומים במס"ב

מסבית אקספרס הינה ממשק המתווך בין תוכנת SAP Business One לתוכנת מס”ב (מרכז סליקה בנקאי). מסבית מאפשרת עבודה גמישה ומהירה תוך מתן דגש על נוחות המשתמש לניהול שוטף של תשלומים לספקים\עובדים וגביה מלקוחות בהעברה בנקאית.

ייבוא אוטומטי של דפי בנק

מודול BankExpress מאפשר ייבוא אוטומטי של דפי בנק חיצוניים למערכת  SAP Business One תוך שמירה על עקרונות אבטחת מידע, ייעול תהליך עבודה ושמירה על איכות ודיוק בנתונים. המודול מיועד לחברות וקבוצות חברות המנהלות מספר חשבונות בנק.

ניהול שיקים (צילום והפקדה)

אפשר חיסכון גדול בזמן עבודה ובנייר, בנוסף מונע שגיאות משתמש וזאת ע”י שימוש בקורא שיקים, המתחבר למערכת במסך קבלה ובהפקדה .

בחירת מרובה של שיקים להפקדה ללא צורך בסינון >> הפקת קובץ הפקדה ושידורו לבנק בלחיצת כפתור >> צילום השיקים וקישורם ל-SAP

איחוד דוחות כספיים

אמצעות תוכנת ה AFR ניתן לייצר דוחות שלמים ומדויקים תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון, מחברות הבת ומכל נקודה בעולם בה המערכת הארגונית או הנתונים נמצאים. כל השינויים נשמרים בבסיס הנתונים בצורה מובנית כך ששינוי בכל אחד מהדוחות בא לידי ביטוי גם בדו”ח המאוחד. התוכנה מאפשרת הפקת מגוון רחב של דוחות כספיים מאוחדים הכוללים מאזן בוחן, דו”ח רווח והפסד, דוח שינויים על ההון, דוחות כספיים מאוחדים, ביאורים למיניהם ודוחות מותאמים אישית.

ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח

יבוא שערי חליפין למט”ח מבנק ישראל. קישור אוטומטי לאתר האינטרנט של בנק ישראל, וקליטת שערי מט”ח על-פי המטבעות המוגדרים במערכת.

חשבונית דיגיטלית

הפקת החשבונית ושליחתה במייל חוסך בעלויות ועוזר לשמירה על איכות הסביבה.

 • תשלומים במס"ב
 • ייבוא אוטומטי של דפי בנק
 • ניהול שיקים (צילום והפקדה)
 • איחוד דוחות כספיים
 • ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח
 • חשבונית דיגיטלית

תשלומים במס"ב

מסבית אקספרס הינה ממשק המתווך בין תוכנת SAP Business One לתוכנת מס”ב (מרכז סליקה בנקאי). מסבית מאפשרת עבודה גמישה ומהירה תוך מתן דגש על נוחות המשתמש לניהול שוטף של תשלומים לספקים\עובדים וגביה מלקוחות בהעברה בנקאית.

ייבוא אוטומטי של דפי בנק

מודול BankExpress מאפשר ייבוא אוטומטי של דפי בנק חיצוניים למערכת  SAP Business One תוך שמירה על עקרונות אבטחת מידע, ייעול תהליך עבודה ושמירה על איכות ודיוק בנתונים. המודול מיועד לחברות וקבוצות חברות המנהלות מספר חשבונות בנק.

ניהול שיקים (צילום והפקדה)

אפשר חיסכון גדול בזמן עבודה ובנייר, בנוסף מונע שגיאות משתמש וזאת ע”י שימוש בקורא שיקים, המתחבר למערכת במסך קבלה ובהפקדה .

בחירת מרובה של שיקים להפקדה ללא צורך בסינון >> הפקת קובץ הפקדה ושידורו לבנק בלחיצת כפתור >> צילום השיקים וקישורם ל-SAP

איחוד דוחות כספיים

אמצעות תוכנת ה AFR ניתן לייצר דוחות שלמים ומדויקים תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון, מחברות הבת ומכל נקודה בעולם בה המערכת הארגונית או הנתונים נמצאים. כל השינויים נשמרים בבסיס הנתונים בצורה מובנית כך ששינוי בכל אחד מהדוחות בא לידי ביטוי גם בדו”ח המאוחד. התוכנה מאפשרת הפקת מגוון רחב של דוחות כספיים מאוחדים הכוללים מאזן בוחן, דו”ח רווח והפסד, דוח שינויים על ההון, דוחות כספיים מאוחדים, ביאורים למיניהם ודוחות מותאמים אישית.

ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח

יבוא שערי חליפין למט”ח מבנק ישראל. קישור אוטומטי לאתר האינטרנט של בנק ישראל, וקליטת שערי מט”ח על-פי המטבעות המוגדרים במערכת.

חשבונית דיגיטלית

הפקת החשבונית ושליחתה במייל חוסך בעלויות ועוזר לשמירה על איכות הסביבה.

מה אתם מקבלים

 • תשלומים במס"ב
 • ייבוא אוטומטי של דפי בנק
 • איחוד דוחות כספיים
 • ניהול שיקים
 • חשבונית דיגיטלית
 • ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח
 • מערכת התאמות אשראי CrediMatch

תשלומים במס"ב

מסבית אקספרס הינה ממשק המתווך בין תוכנת SAP Business One לתוכנת מס”ב (מרכז סליקה בנקאי). מסבית מאפשרת עבודה גמישה ומהירה תוך מתן דגש על נוחות המשתמש לניהול שוטף של תשלומים לספקים\עובדים וגביה מלקוחות בהעברה בנקאית.

ייבוא אוטומטי של דפי בנק

מודול BankExpress מאפשר ייבוא אוטומטי של דפי בנק חיצוניים למערכת  SAP Business One תוך שמירה על עקרונות אבטחת מידע, ייעול תהליך עבודה ושמירה על איכות ודיוק בנתונים. המודול מיועד לחברות וקבוצות חברות המנהלות מספר חשבונות בנק.

איחוד דוחות כספיים

אמצעות תוכנת ה AFR ניתן לייצר דוחות שלמים ומדויקים תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון, מחברות הבת ומכל נקודה בעולם בה המערכת הארגונית או הנתונים נמצאים. כל השינויים נשמרים בבסיס הנתונים בצורה מובנית כך ששינוי בכל אחד מהדוחות בא לידי ביטוי גם בדו”ח המאוחד. התוכנה מאפשרת הפקת מגוון רחב של דוחות כספיים מאוחדים הכוללים מאזן בוחן, דו”ח רווח והפסד, דוח שינויים על ההון, דוחות כספיים מאוחדים, ביאורים למיניהם ודוחות מותאמים אישית.

ניהול שיקים 

אפשר חיסכון גדול בזמן עבודה ובנייר, בנוסף מונע שגיאות משתמש וזאת ע”י שימוש בקורא שיקים, המתחבר למערכת במסך קבלה ובהפקדה .

בחירת מרובה של שיקים להפקדה ללא צורך בסינון >> הפקת קובץ הפקדה ושידורו לבנק בלחיצת כפתור >> צילום השיקים וקישורם ל-SAP

חשבונית דיגיטלית

הפקת החשבונית ושליחתה במייל חוסך בעלויות ועוזר לשמירה על איכות הסביבה.

ייבוא אוטומטי של שערי מט"ח

יבוא שערי חליפין למט”ח מבנק ישראל. קישור אוטומטי לאתר האינטרנט של בנק ישראל, וקליטת שערי מט”ח על-פי המטבעות המוגדרים במערכת.

מערכת התאמות אשראי CrediMatch

בקרה ושליטה על כל עסקה בכל שלב, הכוללת ניתוח והתאמה מלאה של פעילות האשראי למערכת SAPB1 אל מול חברות האשראי: זיהוי מהיר של חריגים וטיפול בזמן אמת, אספקת נתונים ברמה יומית מכל חברות האשראי בחיבור אונליין, דו"חות מגוונים על פעילות האשראי כגון דו"ח תזרים מזומנים ועוד. 

יתרונות המערכת

כל המידע במערכת אחת

מניעת טעויות

חיסכון בזמן עבודה

שליטה ובקרה מלאים על הכספים

יכולות לקבל החלטות עסקיות נכונות לגבי מלאי ותזרים

סרטוני הדרכה

הכי חשוב מבחינתי זה השירות והמקצועיות. השירות והמקצועיות של RELS הם ברמה הגבוהה ביותר לאורך כל הדרך, החל מתחילת תהליך האפיון וגם לאחר העליה לאויר. RELS הם מקצוענים אמיתיים שיודעים להתמודד עם כל אתגר בצורה מיטבית. אתם יכולים להיות בטוחים שאתם נמצאים בידיים טובות.
ליאור ישי
חברת פלבורג