SAP CRM

קשרי לקוחות

ניהול הזדמנויות עסקיות וקשרי לקוחות במערכת ה SAP, החל מתהליך קבלת הלידים  לתוך תהליך המכירה ועד סגירת העסקה.

מעקב אחר מסע הלקוח מאפשר לכם להבין טוב יותר את הלקוחות, לנהל תהליך קבלת החלטות אפקטיבי וליייעל את תהליכי המכירה והשירות בארגון.

מה אתם מקבלים?

מה אתם מקבלים?

גלילה ימינה ושמאלה
  • ניהול לידים
  • ניהול קמפיינים
  • ניהול תהליך מכירה
  • הצעות מחיר / הזמנות
  • דוחות

ניהול לידים

ניהול יעיל של ההזדמנויות החל מרגע כניסתם למערכת ועד סיום הטיפול בלקוח.

ניהול קמפיינים

פתיחה של קמפיינים וקידום מכירות מול לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים.

ניהול תהליך מכירה

מעקב אחר תהליכי המכירה, כולל דוחות מעקב, מערכת התראות/תזכורות, תיעוד שיחות, עדכון סטטוס מעקב ועוד.

הצעות מחיר / הזמנות

הפקה של הצעת מחיר והזמנה מול לקוח ישירות מהמערכת.

דוחות

הפגת דוחות שונים על פי צרכי הארגון על בסיס דוחות מובנים : משפך מכירה, דוח מכירות, דוח הזדמנויות ועוד.

  • ניהול לידים
  • ניהול קמפיינים
  • ניהול תהליך מכירה
  • הצעות מחיר / הזמנות
  • דוחות

ניהול לידים

ניהול יעיל של ההזדמנויות החל מרגע כניסתם למערכת ועד סיום הטיפול בלקוח.

ניהול קמפיינים

פתיחה של קמפיינים וקידום מכירות מול לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים.

ניהול תהליך מכירה

מעקב אחר תהליכי המכירה, כולל דוחות מעקב, מערכת התראות/תזכורות, תיעוד שיחות, עדכון סטטוס מעקב ועוד.

הצעות מחיר / הזמנות

הפקה של הצעת מחיר והזמנה מול לקוח ישירות מהמערכת.

דוחות

הפגת דוחות שונים על פי צרכי הארגון על בסיס דוחות מובנים : משפך מכירה, דוח מכירות, דוח הזדמנויות ועוד.

יתרונות המערכת

הגברת שביעות רצון הלקוחות

שיפור וייעול תהליכי המכירה והשירות

בקרה ומדידה על פעילות המכירה והשירות