WMS ניהול מחסן

מערכת אינטגרטיבית ב SAP לניהול מחסנים.
כל פעולות המחסן במסופון אחד נייד העובד און ליין מול ה SAP

לפרטים נוספים וייעוץ ראשוני:

המערכת מאפשרת ניהול מחסנים מלא

 • מימוש אופטימלי של שטחי אחסנה המחסן
 • שליטה ובקרה בזמן אמת על המלאים ותהליכים תפעוליים – כולל דוחות עשירים
 • אוטומציה בתהליכים שונים בניהול המלאי וההפצה – מאפשר חיסכון בזמן וכסף
 • שחרור מנהלי הלוגיסטיקה בארגון לעסוק בניהול, שיפור ותכנון עתידי
 • ניתוח יעילות, תפוקות המחסן ואפקטיביות תפעולית לצורך שיפור מתמיד

מה אתם מקבלים?

קליטת סחורה

יש אפשרות לקליטת סחורה מהירה לאיתור קבלה או ישירות לאיתורי אחסון/ליקוט יצירת מטען כיחידת אירוז לאחסון ללא צורך בפירוק הפריטים שהוא מכיל.

קליטת סחורה ע"פ מס"ד או אצוות/תאריך תפוגה רענון איתורי ליקוט: פקודות אוטומטיות למילוי איתורי ליקוט מאתורי אחסנה בהתאם למלאי מינימום מוגדר לפריט/איתור.

אחסון סחורה

ניצול אופטימלי של שטחי אחסון במחסן/מרלו"ג .

המערכת מבצעת אופטימיזציה של לניהול שטחי האחסון על פי פרמטרים ולוגיקה הנקבעת על ידי החברה בהתאם לתהליכי העבודה .
המערכת מאפשרת ניצול אופטימלי של שטחי אחסון באמצעות מנגנון איתורים (החל מגרסת 9.2 ) – איתור פריט במחסן במהירות תוך ניצול אופטימלי של שטח המחסן. ניהול איתורים במחסן– תכנון מחסן , איתורי אחסנה- איתורי ליקוט – איתורי תפעול (קבלה, אריזה ושילוח, תחנות ייצור/הרכבה). אפשרות לאיתור עגלה, מידע על פריט/איתור במסופון.
העברה בין מחסנים/איתורים אפשרות להעברה מתוכננת (ריענון) או העברה יזומה.
המערכת מאפשרת להבחין בפריטים שהם עונתיים, או פריטים שצריכים להיות כל הזמן במלאי, המערכת מבצעת אוטומטית עדכון מלאי המינימום ובכל מצמצמת טעויות אנוש.

ליקוט הזמנות

הוראות ליקוט לפי סדר הליכה אופטימלי ובחירת מלאי בהתאם ללוגיקה המוגדרת ע"י הארגון, כולל אצוות ומספרים סידוריים עבור:

הזמנות לקוח
בקשות העברה בין מחסניםהמערכת תומכת בחשבונות ובהעברה בין מחסנים- כך ניהול המלאי של כל המחסנים במיקומים שונים מתבצע במערכת אחת.
חשבוניות שריון

המערכת מאפשרת ניהול ליקוט הזמנות יעיל
עם התייחסות
לתאריכי תפוגה.

כאשר מהימנות המלאי גבוהה – הליקוט מהיר.

המערכת מסדרת את תהלי הליקוט ע"פ לוגיקה של מהירות הליקוט, כלומר הדרך הקצרה ביותר ללקט את ההזמנה.

 

אריזה –ובקרת העמסה

המערכת מציינת את הפריטים אותם צריך לארוז על פי ההזמנה יצירה אוטומטית של תמ"ש וחשבוניות תוך בקרה על תכולת ההזמנה לאריזה
אפשרות הגדרת הוראות לאורז – סריקה נוספת של הפריטים, אריזה, אישור תהליך ליקוט ועוד הכל באמצעות המסופון.
בקרת העמסה מתבצעת ע"י סריקת ברקוד– ליקוט באמצעות אדם אחד ממזער טעויות אנוש.

ניהול הפצה

מערכת WEB- עם או בלי מסופון – אפשרי דרך הנייד (אפליקצית נהג)

המשימות מסודרות לנהג לפי סדר כרונולוגי של המשימות – אופטימיזצית מסלול על פי גוגל – המסלול המהיר ביותר. או על פי לוגיקה של מומחיות – (כלומר אם יש מי שיודע להרכיב ארון נשלח לו הזמנה של ארון ולא של מיטה).

ניהול חכם של משאבי ההפצה (רכבים/נהגים) ומשימות המבוססות על מסמכי מכירה/שירות לרבות סידור רב חברתי. 

שיבוץ אוטומטי של משימות לקווי הפצה, עדכון סטטוס הפצה בזמן אמת.

החתמת לקוח על גבי סמארטפון ושמירת מסמך חתום און ליין במערכת. 

יומן שיבוצים גרפי / אפשרות לאופטימיזציה של קווי ההפצה / דיווח סטטוס משימות ותעודות חתומות בזמן אמת / דוחות בקרה.

הדפסות אוטומטיות של מדבקות (מטען, שילוח, פריטים וכו') ומסמכים (תמ"ש וחשבוניות, העברות בין מחסנים)

דוחות

דוחות מגוונים – תקופות אחסנה – פריטים "מהירים" ו"איטיים" לפי מק"ט וכמות נמכרת, , שווי מלאי שנתי, בקרות רכש, החזרות ועוד…

 • קליטת סחורה
 • אחסון סחורה
 • ליקוט הזמנות
 • אריזה ובקרת העמסה
 • ניהול ההפצה
 • דוחות

קליטת סחורה

יש אפשרות לקליטת סחורה מהירה לאיתור קבלה או ישירות לאיתורי אחסון/ליקוט יצירת מטען כיחידת אירוז לאחסון ללא צורך בפירוק הפריטים שהוא מכיל.

קליטת סחורה ע"פ מס"ד או אצוות/תאריך תפוגה רענון איתורי ליקוט: פקודות אוטומטיות למילוי איתורי ליקוט מאתורי אחסנה בהתאם למלאי מינימום מוגדר לפריט/איתור.

אחסון סחורה

ניצול אופטימלי של שטחי אחסון במחסן/מרלו"ג . המערכת מבצעת אופטימיזציה של לניהול שטחי האחסון על פי פרמטרים ולוגיקה הנקבעת על ידי החברה בהתאם לתהליכי העבודה .

המערכת מאפשרת ניצול אופטימלי של שטחי אחסון באמצעות מנגנון איתורים (החל מגרסת 9.2 ) - איתור פריט במחסן במהירות תוך ניצול אופטימלי של שטח המחסן. ניהול איתורים במחסן– תכנון מחסן , איתורי אחסנה- איתורי ליקוט – איתורי תפעול (קבלה, אריזה ושילוח, תחנות ייצור/הרכבה). אפשרות לאיתור עגלה, מידע על פריט/איתור במסופון.

העברה בין מחסנים/איתורים אפשרות להעברה מתוכננת (ריענון) או העברה יזומה.

המערכת מאפשרת להבחין בפריטים שהם עונתיים, או פריטים שצריכים להיות כל הזמן במלאי, המערכת מבצעת אוטומטית עדכון מלאי המינימום ובכל מצמצמת טעויות אנוש.

ליקוט הזמנות

הוראות ליקוט לפי סדר הליכה אופטימלי ובחירת מלאי בהתאם ללוגיקה המוגדרת ע"י הארגון, כולל אצוות ומספרים סידוריים עבור:

הזמנות לקוח
בקשות העברה בין מחסניםהמערכת תומכת בחשבונות ובהעברה בין מחסנים- כך ניהול המלאי של כל המחסנים במיקומים שונים מתבצע במערכת אחת.
חשבוניות שריון

המערכת מאפשרת ניהול ליקוט הזמנות יעיל
עם התייחסות
לתאריכי תפוגה.

כאשר מהימנות המלאי גבוהה – הליקוט מהיר.

המערכת מסדרת את תהלי הליקוט ע"פ לוגיקה של מהירות הליקוט, כלומר הדרך הקצרה ביותר ללקט את ההזמנה.

 

אריזה –ובקרת העמסה

המערכת מציינת את הפריטים אותם צריך לארוז על פי ההזמנה יצירה אוטומטית של תמ"ש וחשבוניות תוך בקרה על תכולת ההזמנה לאריזה
אפשרות הגדרת הוראות לאורז – סריקה נוספת של הפריטים, אריזה, אישור תהליך ליקוט ועוד הכל באמצעות המסופון.
בקרת העמסה מתבצעת ע"י סריקת ברקוד– ליקוט באמצעות אדם אחד ממזער טעויות אנוש.

ניהול הפצה

מערכת WEB- עם או בלי מסופון – אפשרי דרך הנייד (אפליקצית נהג)

המשימות מסודרות לנהג לפי סדר כרונולוגי של המשימות – אופטימיזצית מסלול על פי גוגל – המסלול המהיר ביותר. או על פי לוגיקה של מומחיות – (כלומר אם יש מי שיודע להרכיב ארון נשלח לו הזמנה של ארון ולא של מיטה).

ניהול חכם של משאבי ההפצה (רכבים/נהגים) ומשימות המבוססות על מסמכי מכירה/שירות לרבות סידור רב חברתי. 

שיבוץ אוטומטי של משימות לקווי הפצה, עדכון סטטוס הפצה בזמן אמת.

החתמת לקוח על גבי סמארטפון ושמירת מסמך חתום און ליין במערכת. 

יומן שיבוצים גרפי / אפשרות לאופטימיזציה של קווי ההפצה / דיווח סטטוס משימות ותעודות חתומות בזמן אמת / דוחות בקרה.

הדפסות אוטומטיות של מדבקות (מטען, שילוח, פריטים וכו') ומסמכים (תמ"ש וחשבוניות, העברות בין מחסנים)

דוחות

דוחות מגוונים – תקופות אחסנה – פריטים "מהירים" ו"איטיים" לפי מק"ט וכמות נמכרת, , שווי מלאי שנתי, בקרות רכש, החזרות ועוד…

יתרונות המערכת

 • ✓ המערכת פועלת כחלק אינטגרטיבי ב-SAP ללא צורך בממשקים, עובדה המאפשרת חיסכון כספי משמעותי לאורך זמן ומלאי מדויק ומהימן בזמן אמת.
 • ✓ חיסכון בכח אדם ובזמן עבודה לביצוע
 • ✓ ניידות מלאה של עובדי המחסן
 • ✓ קיצור ופישוט תהליכים ושיפור השירות ללקוחות
 • ✓ אינטגרציה מלאה עם ניהול המלאי, רכש, מכירות והפצה ב- SAP
 • ✓ קל ונח לשימוש, לכל סוגי המשתמשים
 • ✓ הטמעה קלה ומהירה

שאלות ותשובות נפוצות

מנגנון הרשאות לעובד ברמת מסכים ופעולות במסופון – אפשרות לפתיחה, חסימה או פתיחה באישור מנהל מחסן

חברות אשר מנהלות עשרות הפצות , תהליך השיבוץ מורכב ומצריך השקעה של המון זמן בניהול נכון למסלולי ההפצה ברמה היומית.

המערכת מאפשרת שיבוץ אוטומטי לקווי החלוקה – בהתבסס על הגדרות של קווי חלוקה

במערכת גם קיימת אפשרות להפצה במיקור חוץ 

המערכת מתממשקת לסטורנקסט – כך שכל הזמנה פנימה או החוצה נכנסת ישירות ל SAP .

את ה WMS ניתן להתקין או על מסופון או להוריד אפליקציה על גבי סמארטפון