BI

דשבורד מנהלים המציג את כל המידע העסקי הרלוונטי בזמן אמת, תוך התאמה לעולמות תוכן מובנים לפעילויות הליבה המנוהלים ב SAP .

ה BI מאפשר לכם לנתח את המידע הארגוני ברמות תחקור שונות ולקבל תמונת מצב עדכנית בכל זמן נתון על הפעילות של הארגון.

איסוף המידע

אינטגרציה וטרנפורמציה

ניתוח הנתונים

קבלת החלטות מושכלות

איסוף המידע

אינטגרציה וטרנפורמציה

ניתוח הנתונים

קבלת החלטות מושכלות

מה אתם מקבלים?

מה אתם מקבלים?

גלילה ימינה ושמאלה
  • אינטגרציה מלאה
  • עולמות תוכן מובנים
  • ניתוח המידע
  • דוחות
  • מנגנון התראות

אינטגרציה מלאה

מערכת משולבת אינטגרטיבית ל SAP

עולמות תוכן מובנים

עולמות תוכן מוכנים על פי פעילויות הליבה של העסק המנוהלים ב SAP

ניתוח המידע

יכולות תחקור עמוקות על פי עניין ואחריות המנהל

דוחות

בניה ושינוי של דוחות בצורה מהירה ופשוטה

מנגנון התראות

מנגנון התראות מובנה המאפשר תגובה בזמן אמת על פעילות חריגה.

  • אינטגרציה מלאה
  • עולמות תוכן מובנים
  • ניתוח המידע
  • דוחות
  • מנגנון התראות

אינטגרציה מלאה

מערכת משולבת אינטגרטיבית ל SAP

עולמות תוכן מובנים

עולמות תוכן מוכנים על פי פעילויות הליבה של העסק המנוהלים ב SAP

ניתוח המידע

יכולות תחקור עמוקות על פי עניין ואחריות המנהל

דוחות

בניה ושינוי של דוחות בצורה מהירה ופשוטה

מנגנון התראות

מנגנון התראות מובנה המאפשר תגובה בזמן אמת על פעילות חריגה.

יתרונות המערכת

הקמה פשוטה ומהירה – אין צורך ביישום ארוך ומתמשך, פשוט מתחברים לעולמות התוכן המובנים ומקבלים דיווחים ותמונת מצב מלאה ומקיפה על הארגון.

גמישות המערכת – בקלות ניתן לשנות ולעדכן את הנתונים בהם אתם בוחרים להעמיק בתחקור.

התראות המערכת מאפשרות ניהול וטיפול מהיר בבעיות.

תמונת מצב עדכנית ומלאה מאפשרת קבלת החלטות מושכל על פי מידע עסקי המתעדכן בזמן אמת.