WEB/MOBILE

היום יותר מתמיד ישנה חשיבות להנגשת מידע והאפשרות לביצוע פעולות און ליין מהשטח.
הנגשת המידע גורמת לאנשי השטח (כגון: מנהלי מכירות, טכנאים, נהגים, סוקרים וכו')  להיות יעילים יותר מבלי להכביד על הבק אופיס של החברה.
העובדים יכולים לבצע את העבודה שלהם בצורה יעילה וטובה יותר, לתת שירות מהיר ואיכותי יותר. הפעילות ישירות מהשטח חוסכת לארגון עבודות הקלדה וטעויות אנוש.  

מה אתם מקבלים?

גלילה ימינה ושמאלה

מה אתם מקבלים?

 • פורטל אנשי מכירות
 • פורטל לקוחות
 • פורטל טכנאים
 • פורטל רכש/קניינים
 • מודול נהג
 • אפליקציות מובייל למנהלים

פורטל אנשי מכירות

מאפשר לאנשי מכירות שטח לקבל מידע מגוון לרבות דוחות על פריטים ועל הלקוח כגון מסמכים, כרטסת, מלאי ודוחות שונים. כמו כן הפורטל מאפשר ביצוע פעולות און ליין על גבי המערכת כגון: מסמכי מכירה ופעילויות.

פורטל לקוחות

מאפשר ללקוחות לקבל מידע מגוון און ליין אודות הפעילות שלהם כגון: חשבוניות הזמנות, סטטוס קריאות, יתרה כספית, כרטסת, מסמכי מכירה, וכן יצירת קשר עם החברה: שירות /תמיכה. פורטל הלקוחות מאפשר שירות שקוף, יעיל, זמין ומתקדם וממצב את הארגון כארגון טכנולוגי מוביל. ההתנהלות מול הפורטל חוסכת עבודת בק אופיס וטעויות הקלדה ומעלה את איכות השירות מול הלקוח.

פורטל טכנאים

קבלת  הפרטים על קריאת השירות במובייל, עדכון סטטוס הטיפול ופרטי הקריאה און ליין מהשטח ללא צורך בשימוש בבק אופיס.

פורטל רכש / קניינים

לאנשי הרכש שיש להם צורך לבצע הזמנות און ליין מהשטח- הפורטל נותן מידע און ליין ומאפשר לבצע פעולות הזמנות וכו'.

מודול נהג

(חלק מודול הפצה) מאפשר החתמת לקוח על-גבי  סמארטפון / טאבלט וסריקת המסמך החתום ישירות ל SAP. כמו-כן מאפשר צפייה, מעקב ודיווח סטטוס משימות אונליין. הפתרון מאפשר שימוש ישיר בתוכנת ניווט וחיבור לספק מפות לצורך אופטימיזציה של מסלולים.

אפליקציות מובייל למנהלים

מאפשרת למנהלים לקבל לכף ידם מידע חשוב ומגון אודות הפעילות העסקית בזמן אמת.

 • פורטל אנשי מכירות
 • פורטל לקוחות
 • פורטל טכנאים
 • פורטל רכש/קניינים
 • מודול נהג
 • אפליקציות מובייל למנהלים

פורטל אנשי מכירות

מאפשר לאנשי מכירות שטח לקבל מידע מגוון לרבות דוחות על פריטים ועל הלקוח כגון מסמכים, כרטסת, מלאי ודוחות שונים. כמו כן הפורטל מאפשר ביצוע פעולות און ליין על גבי המערכת כגון: מסמכי מכירה ופעילויות.

פורטל לקוחות

מאפשר ללקוחות לקבל מידע מגוון און ליין אודות הפעילות שלהם כגון: חשבוניות הזמנות, סטטוס קריאות, יתרה כספית, כרטסת, מסמכי מכירה, וכן יצירת קשר עם החברה: שירות /תמיכה. פורטל הלקוחות מאפשר שירות שקוף, יעיל, זמין ומתקדם וממצב את הארגון כארגון טכנולוגי מוביל. ההתנהלות מול הפורטל חוסכת עבודת בק אופיס וטעויות הקלדה ומעלה את איכות השירות מול הלקוח.

פורטל טכנאים

קבלת  הפרטים על קריאת השירות במובייל, עדכון סטטוס הטיפול ופרטי הקריאה און ליין מהשטח ללא צורך בשימוש בבק אופיס.

פורטל רכש / קניינים

לאנשי הרכש שיש להם צורך לבצע הזמנות און ליין מהשטח- הפורטל נותן מידע און ליין ומאפשר לבצע פעולות הזמנות וכו'.

מודול נהג

(חלק מודול הפצה) מאפשר החתמת לקוח על-גבי  סמארטפון / טאבלט וסריקת המסמך החתום ישירות ל SAP. כמו-כן מאפשר צפייה, מעקב ודיווח סטטוס משימות אונליין. הפתרון מאפשר שימוש ישיר בתוכנת ניווט וחיבור לספק מפות לצורך אופטימיזציה של מסלולים.

אפליקציות מובייל למנהלים

מאפשרת למנהלים לקבל לכף ידם מידע חשוב ומגון אודות הפעילות העסקית בזמן אמת.