BILLING

מותאם לפירמות עורכי דין

פירמות עו"ד מצליחות מעידות על אתגר משמעותי בניהול יעיל של דיווחי שעות וחיובי לקוחות.
פתרון ה BILLING  הייעודי שפותח אצלנו בתוך ה SAP  מאפשר לחברות לקבל שליטה ובקרה על התיקים, על הלקוחות ועל העובדים, למדוד ריווחיות של כל מחלקה ולחסוך משאבים רבים על הפקת חשבוניות וגביית כספים.

הפתרון אופיין, פותח ונבדק על בסיס הידע והניסיון של הפירמה הותיקה והמובילה גולדפרב זליגמן והוא פתרון מובנה בתוך ה SAP ללא ממשקים.

פתרון ה BILLING  תומך בריבוי תיקים/חוזים לללקוח לרבות ע"פ היררכיה, תמיכה במגוון רחב של הסכמי שכר טרחה והוצאות ובמגוון פורמטים של חשבונות, חיבור מובנה להנח"ש, רכש ו CRM, כלי מעקב מתקדמים על חשבונות וגביה ומגוון רחב של דוחות מדף לרבות מתוזמנים. מנגנונים מתקדמים לניהול וולידציות והרשאות.

מה אתם מקבלים?

ניהול לקוחות לפי קבוצות, קטגוריות ומאפיינים ללא הגבלה. CRM מובנה לרבות מנגנונים לניהול לקוחות פוטנציאליים ותהליכי מכירה, מערכת לניהול ותיעוד משימות ועוד. 
קישור שותפים לפי תחומי אחריות, סמכות ומדרגי תגמול. גישה בלחיצה מכרטיס לקוח לכל נתוניו בין היתר לאנשי קשר, כתובות, חוזים, תיקים, חשבונות, קבצים ותכתובות. 

ניהול עובדים ישירות ממערכת הנהלת חשבונות תוך אפשרות לממשק דו כיווני לכל תוכנות השכר. 
ניהול תעריפי עובדים תוך קישור לחוזים ותיקים. תיעוד וניהול נתוני עובד לרבות הכשרות, דירוג ושיוך, פרוטוקולים ומסמכים וכו'.

יצירה וניהול של תיקי אב ו"עצי תיקים" ללא הגבלת רמות ותיקים לרבות עצי תבנית לפי תחומים. אוטומציה של פתיחת תיקים מתבניות.
קישור רוחבי של תיקים ללקוחות, עובדים ושותפים לפי היררכיה, מחלקות ותחומים. 

תמיכה בריבוי תצורות של הסכמים לפי מגוון פרמטרים בין היתר ריבוי מטבעות, CAP, הגדרות הנחות לרבות מדרגים, ריטיינר, תעריפים לפי תפקיד או עובד ספציפי וכו'.
קישור ריבוי חוזים שונים ללקוחות ולתיקים. הגדרה וניהול שלבים/אבני דרך לחוזה. שמירה וניהול גרסאות חוזים. 

שמירת מקורות נתוני הדיווח אל מול השינויים שבוצעו. אפשרות לשינוי פרטני של חיוב כגון העברה ללקוח/תיק אחר, שינוי מחיר, פטור מע"מ וכו'.
חיובי שכ"ט והוצאות בקלות ובמהירות. 

קביעת פורמט ופרמטרים לחשבון באמצעות תיוג פשוט. תמיכה בשפות עברית ואנגלית ובריבוי מטבעות. עדכון מלל חופשי, שמירה וניהול גרסאות. מעקב והתראות על סטטוס חשבון (חדש / בבדיקה / נשלח). בחירה וקישור חיובי תיקים ו/או חיובים ספציפיים לחשבון. ניהול מקדמות לקיזוז. תמיכה בחשבון מעורב המכיל חיובים פטורי מע"מ וחייבי מע"מ. אשף ידידותי ליצירה אוטומטית גורפת של חשבונות לפי שותף. שליחת חשבונות מקוונים בדוא"ל. 

מערכת הנהלת חשבונות על בסיס נתוני התפעול. ניהול כרטסות של מקדמות. משיכה קלה של חשבונות לחשבוניות מס.
הפקת קבלות לסגירת חשבוניות וחשבונות. תמיכה בחשבוניות למקדמות. תמיכה בבסיס מזומן ומצטבר כאחד. 

הפקת דוחות לפי גיוס חשבונאי ורב מטבעי, גיול שעות פתוחות וגיול מקדמות. מסך דינאמי לניהול ותיעוד תהליך הגבייה. 

דוחות תפעוליים משולבים עם נתוני הנהלת החשבונות. כלים גמישים ליצירת והפקת דוחות. ריבוי פורמטים של הדפסה בהתאמה אישית. מגוון דוחות מדף בין היתר דוחות חלוקת הכנסות ומדידת רווחיות. שימוש בכלי BI מובנים של SAP. 

מה אתם מקבלים?

גלילה ימינה ושמאלה

יתרונות המערכת

דיווח שעות קל, מהיר ויעיל ב WEB

כלי יעיל למדידת ריווחיות בזמן אמת

מדידה קלה ומהימנה של תפוקות העובדים

ייעול וקיצור תהליך הפקת חשבונות

צמצום דוחות גיול חובות ושיפור ביצועיי הגביה

חיסכון בזמן עבודה יקר ובטעויות אנוש

תמונת מצב עדכנית המאפשרת קבלת החלטות עסקיות נכונות