חיזוי עיתוד המלאי במעל ל 50% – סיפור הצלחה פלבורג

באמצעות המערכת הצלחנו להגיע לשפר את חיזוי ועיתוד המלאי ב 50%
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest